Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd
   Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd

Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd - prieskum znečistenia, riziková analýza, ekologický audit, sanácia, hydrogeológia, inžinierska geológia, laboratórne práce,...   
Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd - prieskum znečistenia, riziková analýza, ekologický audit, sanácia, hydrogeológia, inžinierska geológia, laboratórne práce,...


   Profil spoločnosti

Hydrogeológia

   Služby
      Životné prostredie
      Hydrogeológia
      Inžinierska geológia
      Laboratórne práce

Podzemné vody

   Referencie   Kontakt

English version


Referencie

Letisko Kuchyňa - sanácia územia - MO SR - 2000 - 2002

Terminál Stožok - sanácia územia, Slovnaft a.s. 1999 - 2005

Terminál Hronský Beňadik - sanácia územia, Slovnaft a.s. 1999 - 2005

Letisko M.R. Štefánika - sanácia územia - Slovenská správa letísk 2003 - 2005

Most Košická - monitoring vybraných zložiek životného prostredia - Doprastav a.s. 2003 - 2005.

Geologický dozor - likvidácia a rekonštrukcia ČSMP Slovnaft a.s. 1996 - 2005 (cca 80 ČSMP)

Hydrogeologické posudky - 1992 - 2005 cca 50 ks

Posudky pre odpadové hospodárstvo - 1999 -2005 cca 70 ks

Ochranné pásma vodných zdrojov : 1992 - 2005 cca 15 návrhov (všetky prijaté)

Monitoring kvality podzemných vôd - 1999-2005 cca 10 skládok (Žitný ostrov, v prevádzke Bušlak, Most pri Bratislave, Gabčíkovo, Dolný Bar)
Webstránky vytvoril www.Aweb.sk