Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd
   Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd

Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd - prieskum znečistenia, riziková analýza, ekologický audit, sanácia, hydrogeológia, inžinierska geológia, laboratórne práce,...   
Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd - prieskum znečistenia, riziková analýza, ekologický audit, sanácia, hydrogeológia, inžinierska geológia, laboratórne práce,...


   Profil spoločnosti

Hydrogeológia

   Služby
      Životné prostredie
      Hydrogeológia
      Inžinierska geológia
      Laboratórne práce

Podzemné vody

   Referencie   Kontakt

English version


Profil spoločnosti

Firmu Hydrocomp založil v roku 1992 RNDr. Ján Antal. Svoju činnosť zamerala predovšetkým na geologické práce a práce v oblasti životného prostredia s orientáciou na ochranu kvality podzemných vôd.

Firma si zachovala kontinuitu dlhodobého odborného a profesionálneho prístupu v tejto problematike a postupne rozširovala predmet svojej činnosti i o ďalšie oblasti súvisiace s činnosťou v životnom prostredí.

Hydrocomp je firmou, ktorá je schopná poskytovať široké spektrum služieb (od konzultačných a poradenských až po komplexné dodávateľské služby) v ekologických oboroch, v hydrogeológii a inžinierskej geológii, a prispôsobovať ich aktuálnym požiadavkám trhu.
Webstránky vytvoril www.Aweb.sk