Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd
   Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd

Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd - prieskum znečistenia, riziková analýza, ekologický audit, sanácia, hydrogeológia, inžinierska geológia, laboratórne práce,...   
Špecializovaná organizácia na ochranu kvality podzemných vôd - prieskum znečistenia, riziková analýza, ekologický audit, sanácia, hydrogeológia, inžinierska geológia, laboratórne práce,...


   Profil spoločnosti

Hydrogeológia

   Služby
      Životné prostredie
      Hydrogeológia
      Inžinierska geológia
      Laboratórne práce

Podzemné vody

   Referencie   Kontakt

English version


Kontakt

RNDr. Ján Antal
Záhradnícka 7
811 07 Bratislava

Mobil: 0905 446360
Tel., fax, zázn.: 02 - 44882370
Tel., fax, zázn.: 02 - 62246719
e-mail: info@hydrocomp.sk, antal@hydrocomp.skOtázky:

Firma:

Kontaktná osoba:

E-mail:

Telefón:

Otázka:
Webstránky vytvoril www.Aweb.sk